Zakres roszczeń

Towarzystwa ubezpieczeniowe to przede wszystkim instytucje finansowe nastawione na zysk. Mogą go osiągnąć w różny sposób, poprzez zaniżenie należnego odszkodowania bądź całkowitą odmową jego wypłaty. Poszkodowany w wyniku stresu powypadkowego związanego z wypadkiem niejednokrotnie nie jest w stanie sam uzyskać satysfakcjonującego go odszkodowania.

Podstawy prawne dochodzenia roszczeń odszkodowawczych to przede wszystkim Kodeks Cywilny oraz Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 03.124.1152).

Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z art. 6 KC ten, kto z danego faktu wyciąga skutki prawne, musi ten fakt udowodnić. Dlatego też cały ciężar udowodnienie spoczywać będzie nie na Towarzystwie Ubezpieczeniowym a na poszkodowanym, który powinien ustalić:

  • sprawcę zdarzenia oraz zakład ubezpieczeń lub numer polisy
  • wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym we właściwym organie
  • sprecyzować kwotę roszczeń

Terminy roszczeń wynoszą

1. 3 lata od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie

2. 10 lat w przypadku przestępstwa (m.in. wtedy gdy następstwo zdarzenia powoduje niezdolność do pracy powyżej 7 dni).

Pamiętać należy, iż wszystkie powyżej zawarte informacje mają jedynie charakter podglądowy a problematyka odszkodowawcza jest dość rozległa i zawiła.

Dlatego też jesteśmy do Państwa dyspozycji w oddziałach naszej firmy.

PAMIĘTAJ !!!

KAŻDA KONSULTACJA JEST DARMOWA. - DARMOWE KONSULTACJE
Image